Czym się zajmujemy:

Organizowanie rehabilitacji i terapeutyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów, grup środowiskowego wsparcia oraz warsztatów i zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych.
Aktywizowanie procesu integracji osób niepełnosprawnych w środowisku łódzkim poprzez zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej.
Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym, wspierających rozwój umiejętności osób niepełnosprawnych w tych dziedzinach (festyny, spartakiady, przeglądy twórczości, plenery malarskie, wycieczki).
Dane kontaktowe
biuro@stowarzyszenieszansa.com
Prezes Stowarzyszenia
Krystyna Liszewska - 42 682 93 85
skarbnik
Iwona Koralczyk - 604 112 132
www.stowarzyszenieszansa.com; www.ckm.lodz.pl